Echt contact, echte oplossingen
 

Connect2jeugd Sportjongerenwerk

Sport als middel en als doel is het uitgangspunt bij het sportjongerenwerk van Connect2jeugd. De ene keer wordt sport ingezet om groepen jongeren te bereiken die nog niet of onvoldoende aan sport- en bewegingsactiviteiten deelnemen, dan spreken we over sport als doel op zich. Een andere keer wordt sport gebruikt om sociale doelen te bereiken denk bijvoorbeeld aan het bevorderen van de integratie van jongeren of wordt een sportactiviteit gebruikt om gedragsverandering teweeg te brengen. 

Laagdrempelig

Het sportjongerenwerk van Connect2jeugd speelt in op de behoeftes van jongeren. Dit betekend in direct contact staan met de jeugd door middel van een outreachende houding en een breed aanbod aan sportactiviteiten. Het aanbod van de sportjongerenwerker is altijd in de directe omgeving van de jongeren en laagdrempelig voor iedereen. De sportjongerenwerker maakt gebruik van de beschikbare middelen en ruimte voor zijn sportaanbod, om die reden wordt er veelal gebruik gemaakt van bestaande sportvelden, speelpleinen en sporthallen/gymzalen. 

Het sportjongerenwerk van Connect2jeugd stimuleert jongeren om lid te worden van een sportvereniging door ze laagdrempelig kennis te laten maken met verschillende sporten. Daarnaast werkt het sportjongerenwerk samen met sportverenigingen, scholen en de hulpverlening. Het sportjongerenwerk kan verenigingen die tegen problemen aanlopen ondersteunen en jongeren doorverwijzen naar de hulpverlening of het regulier jongerenwerk. 

Sportwerk met (ped)agogische insteek

Wat maakt het sportjongerenwerk van Connect2jeugd uniek? De inzet van sportjongerenwerk van Connect2jeugd draagt bij aan een preventieve aanpak van jongerenproblematiek. Onze sportjongerenwerkers zijn zowel opgeleid om sportieve activiteiten aan te bieden en (ped)agogisch op te treden. Dit maakt dat het sportjongerenwerk van Connect2jeugd een onderdeel is van de integrale aanpak en geen losstaande partij. 

Bent u geïnteresseerd geraakt en wilt u ook weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan even contact met ons op.