Echt contact, echte oplossingen
 

Connect2jeugd Jongerenwerk

Jongeren zijn vaak een grote uitdaging voor gemeenten en andere organisaties. Het werken met jongeren is vaak dynamisch en onverwachts. Het vormgeven van het jongerenbeleid is daarom niet eenvoudig, denk bijvoorbeeld aan het spanningsveld tussen repressief en preventief handelen, een goed werkend veiligheidsbeleid, neerzetten van goed jongerenwerk, straatcultuur en jeugdgroepen, polarisatie, vroegsignalering etc.

Maatwerk

Pasklare antwoorden zijn er niet in het werken met jeugd. De aard, omvang en context verschilt. De leeftijd, doelgroep en plaatselijke situatie is steeds anders. Connect2jeugd is zich er goed van doordrongen dat standaardoplossingen weinig effectief zijn. Dit maakt dat het resultaat en de route er naar een oplossing nooit exact gelijk zijn, met andere woorden het is altijd maatwerk.

Het is daarom fijn om een betrouwbare partner te hebben, met verstand van zaken die de juiste knowhow en inzet van de juiste mensen weet te vertalen naar uw specifieke vraag en situatie. Connect2jeugd kan die partner voor u zijn!

Connect2jeugd speelt in op de plaatselijke vraag en problematiek, rekening houdend met de omgeving en de dagelijkse werkelijkheid. Wij werken primair ambulant, jongeren worden opgezocht daar waar zij te vinden te zijn. De jongerenwerkers sluiten aan bij het leefritme en het leefdomein van jongeren en zijn pedagogen in de vrije tijd.

Middels onze werkwijze signaleren wij (vroegtijdig) problemen bij jongeren en kunnen we de jongeren met hulpvragen begeleiden naar de juiste organisaties en personen. Ook bieden wij zelf ondersteuning bij hulpvragen om te werken aan een beter toekomstperspectief.  

Verschillende rollen

De rol van Connect2jeugd kan verschillen, van meer preventief, naar meer repressief. Maar altijd integraal met oog voor samenwerking met de verschillende netwerkpartners.

Connect2jeugd kan bijvoorbeeld de brugfunctie vervullen tussen jongeren op straat en de verschillende organisaties/instanties die van betekenis voor hen kunnen zijn. Connect2jeugd kan groepen in kaart brengen en overlastsituaties analyseren en aanpakken. Door middel van ‘echt’ contact met de jeugd kunnen wij problemen signaleren in de aanpak en advies uitbrengen over de integrale aanpak om de overlast te verminderen.

Verschillende doelgroepen

Naast de verschillende rollen die Connect2jeugd kan innemen zijn wij ook inzetbaar op diverse doelgroepen. De huidige samenleving verandert snel, wordt steeds diverser van aard en vraagt om een vernieuwde aanpak. Connect2jeugd kijkt naar wat de jongeren nodig hebben om mee te kunnen draaien in de huidige maatschappij. 

Of het nu jongeren betreffen uit een bepaalde (achterstands)wijk, dorp, straatgroep, religieuze gemeenschap of jongeren met een bepaalde achtergrond zoals ex-gedetineerden of vluchtelingen/statushouders. Connect2jeugd heeft de juiste expertise in huis om met deze diversiteit aan doelgroepen om te gaan, kan de leefwerelden van de jongeren verbinden met die van professionals en de gemeente en kan preventief en normaliserend handelen. 

Bent u geïnteresseerd geraakt en wilt u ook weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan even contact met ons op.