Echt contact, echte oplossingen
 

Connect2jeugd individuele hulpverlening en coaching

Jongeren weten niet altijd de weg te vinden naar de hulpverlening en/of lopen vast in hun zoektocht. Ze zijn soms moeilijk bereikbaar of willen niet geholpen worden door de reguliere hulpverlening of andere professionals.

Dit is een doelgroep waarbij alle professionals het zien gebeuren en er zorgen over hebben, maar waarbij de reguliere hulpverlening niet helemaal aansluit. We hebben het over jongeren die:

  • worden besproken in zorg- en veiligheidshuizen;
  • opvallen binnen het jongerenwerk, bij de politie en andere partijen. Maar waar extra tijd, begeleiding en expertise voor nodig is om ze echt te kunnen helpen;
  • bij het sociaal wijkteam terecht komen, maar zelf geen hulpvraag hebben. Lastig te bereiken zijn, de aansluiting niet gevonden wordt en/of moeilijk te motiveren zijn om hulpverlening te accepteren;
  • vastlopen op allerlei leefdomeinen, denk aan problemen in de thuissituatie, werk/ opleiding, vrije tijdsbesteding en sociale omgeving.

Deze doelgroep valt buiten de boot en er zijn weinig oplossingen voor. Soms is er een extra stap nodig om deze jongeren te bereiken, begeleiden en te coachen om ze zo de hulp te kunnen bieden die ze nodig hebben. Dit is het werk van de jongerencoach van Connect2jeugd. De jongerencoach heeft een outreachende houding en werkt door middel van echt contact met de jongeren aan echte oplossingen. De jongerencoach is het eerste aanspreekpunt voor de jongeren en brengt (eventueel samen met ouders/verzorgers) de problemen en/of hulpvragen in kaart en gaat hier mee aan de slag. Of fungeert als verbinder tussen de reguliere hulpverlening en de jongeren (het gezin).

Een goede match tussen jongere en jongerencoach

Connect2jeugd heeft de juiste mensen in huis om deze doelgroepen te helpen. Bij ons werken mensen die naast de benodigde kennis en ervaring ook verschillende culturele achtergronden hebben. Connect2jeugd kijkt naar wat jongeren nodig hebben om mee te kunnen draaien in de huidige complexe maatschappij. Of het nu jongeren betreffen uit een bepaalde:

  • (achterstands)wijk;
  • dorp;
  • straatgroep; 
  • religieuze gemeenschap; 
  • of jongeren met een bepaalde achtergrond zoals ex-gedetineerden of vluchtelingen/statushouders. 

Wij gaan samen met de jongeren op zoek naar wat zij nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen. Wat hebben zij nodig, wat is hun doel/ wens en waar zitten de kansen en beperkingen? Iedere jongere is uniek en Connect2jeugd wil het verschil maken door hulp op maat te bieden. Rekening houdend met de achtergronden van de jongeren, hun mogelijkheden en beperkingen, gezinssamenstelling, cultuur, taal en eventuele religie.   

Onze kennis en expertise van de diverse (culturele) achtergronden en het op de juiste wijze inzetten hiervan, maakt ons succesvol in het vinden van passende oplossingen. Dit kan in aansluiting op of in combinatie met het jongerenwerk, een wijkteam of als losse opdracht.        

Bent u geïnteresseerd geraakt en wilt u ook weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.